​​​​​​​

PENB = Průkaz energetické náročnosti budovi

 

Co je to PENB, jak vypadá a z čeho se skládá?

V podstatě je to něco podobného, jako je energetický štítek na pračce, ledničce či myčce. Také vám udává, jak je daný spotřebič náročný a kolik spotřebovává elektrické energie. Skládá se z grafické části a protokolu.  Jednotlivé stupně jsou od „Amimořádně úsporná“ do „G – mimořádně nehospodárná“.  Průkaz energetické náročnosti budovy znázorňuje její energetickou náročnost z hlediska :

 • Vytápění
 • Větrání
 • Ohřev teplé vody
 • Chlazení
 • Osvětlení

Průkaz energetické náročnosti budovy také znázorňuje její tepelně izolační vlastnosti obálky domu. To znamená zdí, oken a střechy. To je zmíněná Energetická náročnost budovy.

Třídy energetické náročnosti:

A - 0 - 51 kWh/m2

B - 51 - 97 kWh/m2

C - 98 - 142 kWh/m2

D - 143 - 191 kWh/m2

E - 192 - 240 kWh/m2

F - 241 - 286 kWh/m2

G - 286 a více kWh/m2

Kdy musíte mít PENB?

Dle novely zákona č. 406/2000 s platností od 1. 1. 2015 PENB musíte mít VŽDY, když se chystáte prodávat a pronajímat jakoukoliv nemovitost. Včetně následujících VÝJIMEK:

 

 • Rekreační objekty udovy postavené před rokem 1947. Tyto budovy však nesměly projít žádnou rekonstrukcí.
 • Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m² - pouze domy, nikoliv byty.
 • Památkové budovy nebo budovy, které se nacházejí v památkové rezervaci.
 • Průmyslové či zemědělské budovy, které mají roční spotřebu do 700 GJ (gigajoulů) za rok.

 

 Pokud jste vlastníkem bytu, musí být PENB zpracován pro celý bytový dům, tudíž ho musí mít zpracovaný vlastník zmíněného bytového domu.

Pokud se chystáte prodávat byt, písemně vyzvěte SVJ (společenství vlastníků jednotek) aby vám vystavilo ověřenou kopii průkazu pro dům. Budete tak mít jistotu, že jste tuto zákonnou povinnost měli snahu splnit a vyhnete se tak pokutě.

Při prodeji družstevního bytu se nejedná o klasický prodej, nýbrž o převod členského podílu. Nemáte tedy povinnost PENB nechat vyhotovit.

Kdy průkaz potřebuji?

Většina lidí si myslí, že průkaz stačí předložit kupujícímu, nájemci až při podpisu kupní smlouvy nebo předání nemovitosti. To je však omyl. Energetickou náročnost budovy musíte dle zákona uvádět již při nabízení vaší nemovitosti, ať už máte soukromý inzerát nebo nemovitost prodáváte prostřednictvím realitní kanceláře. V případě, že jej nemáte zpracovaný, jste povinni uvádět nejhorší kategorii, tedy „G“ . Pokud prodáváte nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, měla by vás na tuto zákonnou povinnost upozornit. V opačném případě vás i sebe vystavuje pokutě.

Jaké jsou sankce?

V případě, že průkaz zájemci neposkytnete, vystavujete se možnosti udělení pokuty ve výši  100 000,-Kč v případě, že jste fyzická osoba, v případě právnických osob je tato pokuta stanovena na 200 000,-Kč.

Kdo průkaz vyhotovuje,  kolik stojí a jakou má platnost?

Průkazy vyhotovují energetičtí specialisté, odborníci s autorizací Ministerstvem průmyslu a obchodu. Průkazy se pohybují v rozmezí od 1 800,- Kč do 7 000,-Kč u rodinného domu. Dle mého názoru je určitě lepší investovat tyto peníze do zpracování průkazu, než se vystavovat výše zmíněné pokutě.  Nezáleží na tom, jak velký dům máte a ani na jeho užitné ploše. Platnost PENB je 10 let od jeho zpracování za předpokladu, že nedošlo k žádné výrazné rekonstrukci (výměna oken, zateplení, nová střecha apod.) anebo ke změně obálky domu v rozsahu více než 25 %.

Co potřebuji k vyhotovení průkazu?

 • Základní informace pro vyhotovitele – adresa a majitel budovy, rok výstavby, k jakému účelu je budova využívána, identifikační a kontaktní údaje vlastníka budovy.
 • Stavební a projektová dokumentace – pokud je k dispozici – jednotlivé pohledy, řezy všemi podlažími, situace světových stran, plán stavby, technologie stavby,
 • Informace o vytápění budovy a ohřevu teplé vody – používané palivo, objem zásobníků v litrech, výkonnost zdroje tepla.

Pokud potřebujete s čímkoliv co se nemovitostí týče klidně mě kontaktujte.

*
*
*
*
fullname: email:
Beru na vědomí zpracování osobních údajů